www.kapomka.com

สำนักงาน : 123 หมู่ 6 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260,  235/1 หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

e-mail : cowboycampkk@yahoo.com

คาวบอยแคมป์ผสมเทียมโค จังหวัด จำหน่ายหน่อพันธุ์หญ้าราษฎร์มงคลทั่วไทย โทร.08 9000 0527

 facebook/cowboycamp

 
พื้นที่ผสมเทียม : ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ และใกล้เคียง ตลอด 24 ชั่วโมง
11-13 ก.ค. 2557 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคผสมเทียมแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ รุ่น 16 มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ติดต่อ ผศ.ดร.สมจิตร์ กัณธาพรม โทร. 08 9715 5133 รับ 15 คน >คลิก!
 

     เว็บบอร์ด 1

       เว็บบอร์ด 2

       บอร์ด212cafe         ทำไมวัวไม่เป็นสัด      แก้ปัญหาผสมติดยาก            AI มทร.กาฬสินธุ์ 

งานโชว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมฟรี!

จ้าวมังกร

Black Negro

PC 196/1 ศรราม

กะปอมก่าออนทัวร์

หญ้าราษฎร์มงคล

อุปกรณ์

อาหารสัตว์

ผสมเทียม

รักษา-ทำคลอดฟรี!

 
 

 

 

หญ้านรก

11-13 ก.ค. 2557 อบรมผสมเทียมฯ รุ่น16 มทร.อีสาน กาฬสินธุ์

ลูกจ้าวมังกร

++JDH Mr. Charley Manso 590/6

+Mr. V8 777/4 "Powerstroke"

++JDH Dakota Manso 599/3

+Mr. V8 380/6